Latest News

News in Norwegian: 2015 - en suksess for naeringsforeningene i Vestfold

Næringsforeningene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten har mange høydepunkter å se tilbake på i 2015.

"Vi har hatt en fantastisk utvikling både i antall medlemmer og økonomisk. Jeg mener vi har markert oss som en viktig møteplass både i Horten og Vestfold," sier leder Øystein Bredal-Thorsen, som også viser til et godt samarbeid med kommunen og næringssjefen i Horten.

Larvik næringsforening har rundt 200 medlemmer. Lederen i foreningen Tore Hansen skulle gjerne sett en enda større tilslutning fra byens næringsliv: "Vi har en jobb å gjøre med tanke på å vise at vi er såpass til nytte at enda flere ønsker å knytte seg til vårt nettverk. Jo bedre oppslutning vi har, jo større gjennomslagskraft." Han viser også til konkrete bedrifter som har gjort suksess gjennom året: "Abax og Jotron ekspanderer og gjør det bra internasjonalt. Vi har også mindre bedrifter som Itec som er verdt å nevne."

Link til artikkel i Vestviken24.no